83402
  ۱۳۹۳/۱/۱۸
میراث ادبی «شهید سید مرتضی آوینی»
چرا خواندن آثار « شهید سیدمرتضی آوینی» برای فعالان فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی ضروری است؟ در پاسخ این پرسش به چندین مورد باید اشاره كرد:
   

اول اینكه  او كسی است كه توانسته معارف ناب اسلامی و جنبه های معنوی حركت های انقلابی را در قالب هنر(متن، صدا و تصویر) ارائه كند، و در این كار هم موفق بوده است. او الگوی كامل و تمام عیار از تجربه ای موفق در حوزه نویسندگی، مستندسازی و مطبوعات متعهد است.
دوم نگاه تمدنی و نقادانه ای كه در برابر غرب،در آثار او وجود دارد و تبیین جایگاه انقلاب اسلامی به عنوان آغازگر دوباره دوران شكوفایی تمدن اسلامی و مقابله تمام عیار آن با غرب و لوازمش و تزلزل تمدن غربی بیش از هر زمان دیگر لازم و ضروری است.
سومین مورد اینكه  آثار آوینی با رشد سطح فكری مخاطب، او را از مسایل جزئی عبور داده و به یك نظرگاه كل نگری می رساند و او را از انفعال به درآورده و یك مخاطب فعال تبدیل می كند.
و آخر اینكه آثار شهید آوینی نگاهی عمیق به ماهیت غرب و لوازم آن(تكنولوژی، سینما، رمان و …) به خواننده می دهد و كمك می كند كه با شناخت ماهیت آنها از نگاه ابزاری رهایی یافته و بتواند مانند خود آوینی از آنها در جهت مطلوب خود بهره ببرد.
همه دلایل بالا و بسیاری از جنبه های دیگری كه پنهان است و با مطالعه كتاب های او كشف می شود، دنبال كردن و بررسی آثار را بر ما واجب و ضروری می كند كه او به حق «سید شهیدان اهل قلم» است.

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved