گزارش تصویری واحد آفرینش های ادبی 95 -1394
 
بررسی مسائل ادبیات پایداری استانهای مرزی درگیر جنگ در یزد
بررسی مسائل ادبیات پایداری استانهای مرزی درگیر جنگ در یزد
در حاشیه نهمین نشست مسئولان دفاتر فرهنگ و مطالعات پایداری مراکز استانی در یزد، مسائل مربوط به فعالیت‌های انجام شده و در دست اقدام استانهای درگیر جنگ تبیین و بررسی شد.
11:45 صبح ۱۳۹۸/۷/۲۰
 
گزیده ای از گزارش های تصویری سال های اخیر
 

http://artyazd.ir/UserFiles/72/user/1395/1393.jpg
http://artyazd.ir/UserFiles/72/user/1395/arshiv.jpg
 
 
  CSS3 vertical menu CSS3 vertical menu