گزارش تصویری واحد آفرینش های ادبی 95 -1394
 
سروده شاعر یزدی در رثای حاج قاسم سلیمانی
سروده شاعر یزدی در رثای حاج قاسم سلیمانی
محمود ملک‌ثابت از شاعران استان یزد در تجلیل از سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی شعری سرود.
10:17 صبح ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
 
گزیده ای از گزارش های تصویری سال های اخیر
 

http://artyazd.ir/UserFiles/72/user/1395/1393.jpg
http://artyazd.ir/UserFiles/72/user/1395/arshiv.jpg
 
 
  CSS3 vertical menu CSS3 vertical menu