وحید حسنی سرپرست واحد آفرینش های ادبی
وحید حسنی سرپرست واحد آفرینش های ادبی
تعداد بازدید: 391
زمینه فعالیت:
ادبیات


فعالیت هنری و ادبی:
آغاز فعالیت های هنری و ادبی از سال 1387 در زمینه نویسندگی، ویراستاری، تنظیم و تدوین متن
کتاب های منتشر شده:
 کتاب «دفتر نویس امیر» (زندگینامه داستانی امیرکبیر)
 کتاب «شاه اسماعیل صفوی» (سرگذشت و زندگینامه داستانی شاه اسماعیل صفوی در قالب داستان بلند)
 کتاب «دردهای فراموش شده» (روایت زندگی و مجاهدت های شهید علیرضا جوهری)
مقالات ادبی و آثار پژوهشی منتشر شده:
 مقاله «توسعه نیافتگی ناشی از تأخیر فرهنگی و راهکارهای اسلامی» در دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه 1389
وحید حُسنی هنزایی
متولد: 29/6/1365 یزد
تحصیلات:
لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه فردوسی مشهد