بابا حیدر
بابا حیدر

بابا حیدر/ تکنیک : استاپ موشن /نویسنده : حسین روشن بخش یزدی / کارگردان : ولی ا... خاکی /تدوین : ندا افتخاری پور / سال تولید : 1391

2
16
8.91 MB
821
عروسکی
عروسکی
1
0
5.14 MB
917
استوری بورد
استوری بورد
2
17
6.33 MB
941
دو بعدی
دو بعدی
1
2
6.78 MB
951
بایگانی...