حوزه‌هنری استان یزد پذیرای حضور
هنرمندان و هنر دوستان
گرانقدر می باشد.
شما عزیزان می‌توانید آثار، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و پیام‌های سازنده خود
را به نشانی زیر برایمان ارسال نمایید.
یزد چهارراه فاطمیه - ابتدای خیابان کاشانی کوچه آزادی حوزه‌هنری
استان‌یزد  صندوق پستی 8916798379
تلفن :36231400 035
نمابر: 36233058 035
   
    
Email:
admin@artyazd.ir